Slingerbos Huissen

ProjectenSlingerbos Huissen

TE KOOP

Nieuwbouwproject Slingerbos te Huissen

Op het terrein van v.v. Jonge Kracht zullen 60 nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd worden. Vanaf 2019 start de informatie-fase voor geïnteresseerden. De vergunningenprocedure start in 2020 en de start van de bouw zal in 2021 volgen.

Stedenbouwkundig plan Slingerbos goedgekeurd

Op 14 juli 2020 is door het college van B&W van de Gemeente Lingewaard het stedenbouwkundig plan voor het Slingerbos goedgekeurd. 

Naar verwachting zal begin 2021 de bestemmingsplanwijziging aangevraagd kunnen worden. Na vasstelling van het nieuwe bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Medio 2021 kan dan de verkoop-fase van nieuwbouwproject Slingerbos Fase I starten d.m.v. een online verkoop-event.

Omwonenden planlocatie Polseweg

Voor omwonenden van de planlocatie Polseweg in Huissen zal er t.z.t. een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Hierover worden de omwonenden per brief later nog geïnformeerd.

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt ingegaan op wat omwonenden kunnen verwachten ten aanzien van de voorbereiding, de start van de bouw en gedurende de bouw van het nieuwbouwproject. Wordt er bijvoorbeeld een aparte bouwweg aangelegd? Hoe zit het met zwaar transport door de wijk heen? Is er geluidsoverlast te verwachten? Het antwoord op dit soort vragen wordt gegeven tijdens de bijeenkomst. 

Heeft u op voorhand al vragen? U kunt deze dan alvast sturen naar info@stelis.nl. Vermeld hierbij uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) en stel duidelijk uw vraag. Alleen vragen over het bouwproces worden in behandeling genomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er géén informatie gegeven over projectgegevens, de verkoopprocedure, de inschrijfmogelijkheden of verkoopprijzen m.b.t. nieuwbouwproject Slingerbos.

Online verkoop-event Slingerbos

Naar verwachting zal medio 2021 de volgende fase van nieuwbouwproject Slingerbos starten d.m.v. een online verkoop-event. Alle geïnteresseerden worden via de mailing gelijktijdig op de hoogte gebracht van de start van het online verkoop-event. Zorg ervoor dat u met uw juiste mailadres staat ingeschreven voor onze mailing!

De aanvang van deze fase is volledig afhankelijk van de snelheid van het doorlopen van de vergunningenprocedure. Wanneer er nog geen zicht is op een datum wat betreft de goedkeuring van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning, zal er geen informatie over nieuwbouw Slingerbos naar buiten worden gecommuniceerd.

Alle verkoopstukken zoals de plattegronden, de verkoopbrochure, optielijst en de prijslijst zullen vanaf 2021 beschikbaar zijn op de website.

Regelmatig krijgen wij de vraag wanneer de huidige woning in de verkoop gezet moet worden. Daarnaast hebben veel geïnteresseerden in project Slingerbos aangegeven hun woning graag via de makelaar van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. te willen verkopen. 

Uitlsuitend voor kopers binnen onze nieuwbouwprojecten bieden wij full service óf deeldiensten aan bij verkoop van de huidige woning. Verkoop en aankoop onder één dak, wel zo handig! Meer informatie over deze dienstverlening kunt u hier vinden.

De planning

De snelheid van de ontwikkeling en de daarmee samenhangend planning wordt vooral bepaald door de procedure van de vergunningen van het plangebied. Een vergunningenprocedure is een tijdrovend proces en kan niet worden versneld.

Het bouwrijp maken van het terrein is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het naastgelegen sportcomplex voor v.v. Jonge Kracht. Start van de bouw van Slingerbos Fase I kan na bouwrijp maken van het terrein spoedig aanvangen. Slingerbos Fase II en Fase III zullen aansluitend in de verkoop gaan en worden gerealiseerd.

Tweede informatiebijeenkomst - datum volgt

Na de start van het online verkoop-event zal er een tweede informatiebijeenkomst worden georganiseerd en kunnen we gericht met alle serieus geïnteresseerden de verkoopfase in gaan. Een datum voor de tweede informatiebijeenkomst is nog niet bekend.

Op de tweede informatiebijeenkomst zal er dieper worden ingegaan op het project zelf, de kavels, de type woningen, verkoopprijzen, de start van de (voor)verkoop, de verwachtte start van de bouw, de opleveringsprognose, de keuze opties en de uitgebreide mogelijkheden binnen het Slingerbos. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om zich te laten informeren en vragen te stellen. Informatie over de verkoopprocedure, de inschrijfmogelijkheden en zaken als financiële zekerheidsstelling en bijvoorbeeld de verkoop van uw huidige woning komen allemaal aan bod.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de voortgang van het project en de (voor)verkoopprocedure verder toegelicht en zal de inschrijving voor verkoop van start gaan. Op deze avond worden er geen koopopties verstrekt of inschrijvingen op kavels aangenomen, deze zullen allen uitsluitend via de procedure verlopen. Tijdens deze informatiebijeenkomst worden vooral de voortgang van het project en de (voor)verkoopprocedure verder toegelicht.

Een duidelijke omschrijving over de (voor-)verkoopprocedure zal direct zijn terug te vinden op de website, evenals de benodigde documenten. Neem rustig de tijd voor de inschrijving; het tijdstip waarop uw inschrijving bij ons binnen komt is niet van invloed op de toewijzing.

Wanneer de datum voor de tweede informatiebijeenkomst bekend is, zal deze direct per mailing en via de website kenbaar worden gemaakt.

De architect

Architectenbureau Mulleners & Mulleners (Haarlem) heeft de wijk Slingerbos vorm gegeven en samengesteld in een sfeervolle jaren dertig architectuur. Dit zien we terug in de horizontale elementen, zoals entreeluifels, dakoverstekken en fraaie metselwerkdetails. De gedraaide kapconstructies geven de wijk een speels karakter. Door de verschillende stijlen metselwerk, afgewisseld met gekijmde woningvarianten, krijgt de wijk een heel eigen karakter.

De charme van de stijl van de jaren dertig wordt gecombineerd met het comfort en de duurzaamheid van nu. Door BENG (bijna-energie-neutrale-gebouwen) én gasloos te bouwen. Alle voordelen komen samen in een uiterst energiezuinige woning, een comfortabel en gezond binnenklimaat én u merkt het ook nog eens in de portemonnee.

In de wijk is voldoende groene ruimte om buiten te spelen en/of te relaxen. In het Slingerbos kiest u voor een hoge kwaliteit afwerking met de duurzame voorzieningen voor een groene toekomst.

Direct meer weten

Hebben we je interesse gewerkt en wil je meer weten?

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸