Slingerbos Huissen

ProjectenSlingerbos Huissen

TE KOOP

Nieuwbouwproject Slingerbos te Huissen

Op het terrein van v.v. Jonge Kracht worden 60 nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd. In 2019 is de informatie-fase voor geïnteresseerden gestart. De vergunningenprocedure is gestart in 2021, het bouwrijp maken en de start van de bouw zullen in 2021 en 2022 volgen.
 
Er zijn geen harde data voor bovenstaande stappen mogelijk, aangezien Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. hiervoor afhankelijk zijn van meerdere instanties zoals Gemeente, Provincie en bouwpartners. Wanneer er meer informatie beschikbaar is, zal dit direct worden gecommuniceerd via de website en de mailing.

Stedenbouwkundig plan Slingerbos goedgekeurd

Op 14 juli 2020 is door het college van B&W van de Gemeente Lingewaard het stedenbouwkundig plan voor het Slingerbos goedgekeurd. 

In het najaar van 2021 zal de bestemmingsplanwijziging aangevraagd worden en gepubliceerd worden. Na publicatie kan de verkoop-fase van nieuwbouwproject Slingerbos Fase I starten d.m.v. een online verkoop-event. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld kan de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd worden. Op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, zal de bouw van het Slingerbos starten. Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. heeft besloten sowieso te gaan bouwen, er hoeft niet gewacht te worden tot het gehele nieuwbouwproject is uitverkocht.

Er zijn geen harde data voor bovenstaande stappen mogelijk, aangezien wij hiervoor afhankelijk zijn van meerdere instanties zoals Gemeente, Provincie en bouwpartners. Wanneer er meer informatie beschikbaar is, zal dit direct worden gecommuniceerd via de website en de mailing.

Online verkoop-event Slingerbos

Na publicatie van de bestemmingsplanwijziging gaat direct de verkoop van nieuwbouwproject Slingerbos d.m.v. een online verkoop-event starten. Alle geïnteresseerden worden via de mailing gelijktijdig op de hoogte gebracht van de start van het online verkoop-event. Zorg ervoor dat u met uw juiste mailadres staat ingeschreven voor deze mailing.

Alle verkoopstukken zoals de projectinformatie met informatie over de woningtypen, de verkoopbrochure, de plattegronden, optielijsten en de prijslijst zullen t.z.t. beschikbaar komen op de website. Tevens krijgt het nieuwbouwproject een eigen landingspagina, waar ook het inschrijfformulier op beschikbaar komt.

De planning

De snelheid van de ontwikkeling en de daarmee samenhangende planning wordt vooral bepaald door de procedure van de vergunningen van het plangebied. Een vergunningenprocedure is een tijdrovend proces en kan niet worden versneld.

Het bouwrijp maken van het terrein is afhankelijk van de voortgang van de bouw van het naastgelegen sportcomplex voor v.v. Jonge Kracht. Start van de bouw van Slingerbos Fase I kan na bouwrijp maken van het terrein spoedig aanvangen. Slingerbos Fase II en Fase III zullen aansluitend in de verkoop gaan en worden gerealiseerd.

Architect Mulleners & Mulleners

Architectenbureau Mulleners & Mulleners (Haarlem) heeft de wijk Slingerbos vorm gegeven en samengesteld in een sfeervolle jaren dertig architectuur. Dit zien we terug in de horizontale elementen, zoals entreeluifels, dakoverstekken en fraaie metselwerkdetails. De gedraaide kapconstructies geven de wijk een speels karakter. Door de verschillende stijlen metselwerk, afgewisseld met gekijmde woningvarianten, krijgt de wijk een heel eigen karakter. In de wijk is voldoende groene ruimte om buiten te spelen en/of te relaxen. In het Slingerbos kiest u voor een hoge kwaliteit afwerking met de duurzame voorzieningen voor een groene toekomst.

De charme van de stijl van de jaren dertig wordt gecombineerd met het comfort en de duurzaamheid van nu. Door BENG (bijna-energie-neutrale-gebouwen) én gasloos te bouwen. Alle voordelen komen samen in een uiterst energiezuinige woning, een comfortabel en gezond binnenklimaat én u merkt het ook nog eens in de portemonnee.

Direct meer weten

Hebben we je interesse gewerkt en wil je meer weten?

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸