Malenborch Huissen

ProjectenMalenborch Huissen

TE HUUR

Malenborch Huissen

Algemeen
In het centrum van Huissen worden 16 nieuwbouw appartementen mét parkeerplaatsen gerealiseerd. De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur. Het achtergelegen parkeerterrein is te bereiken via de ingang aan de Malenborch, uitlsuitend toegankelijk voor de bewoners.
 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan "Bloemstraat Fase 6 en Malenborch 7" is reeds onherroepelijk vastgesteld. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld of verzoek om voorlopige voorziening binnengekomen. Eerder heeft de gemeenteraad van Gemeente Lingewaard het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat fase 6 en Malenborch 7” (Slingerbos/Malenborch) goedgekeurd.
 
Omgevingsvergunning en start bouw
De omgevingsvergunning zal in het najaar van 2023 worden aangevraagd, waarna er gestart kan worden met het plannen van de bouw.
 
Oplevering en opleverniveau
De oplevering van de appartementen staat gepland voor het najaar van 2024. Alle appartementen worden opgebouwd in CLT-houtbouw, wat een zeer energiezuinig gebouw oplevert. De appartementen krijgen o.a. een warmtepomp, zonnepanelen, een energiezuinig installatiesysteem en worden gasloos opgeleverd.  Ze voldoen hiermee aan de wettelijke BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouwen) norm én dragen bij aan een zeer positief leefklimaat voor de eindgebruiker.
 
Huren?
Er is een zeer grote interesse voor de sociale huurappartementen gebleken. Inmiddels hebben meer dan 100 personen zich aangemeld als geïnteresseerde. Wanneer de bouw is aangevangen worden alle geïnteresseerden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Daarna volgt een screening en wordt bekeken wie er in aanmerking komt voor één van de appartementen. U kunt zich nog steeds aanmelden via de website of via de mail: info@stelis.nl.
 
In 2024 zal deze ontwikkeling verder worden uitgezet. Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen?

Voor vragen over deze ontwikkeling kunt u contact opnemen met Stelis Vastgoedontwikkeling B.V..

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V.
Email      : info@stelis.nl 
Website  : www.stelis.nl

Direct meer weten

Hebben we je interesse gewerkt en wil je meer weten?

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸