Een nieuwbouwwoning kost meer dan alleen de aankoopprijs. Met welke kosten krijgt u te maken en welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar? 

Vrij op naam (V.O.N.)
Een nieuwbouwwoning wordt vrij op naam (V.O.N.) gekocht. Er hoeven geen kosten koper (overdrachtskosten) betaald te worden.

Kosten inbegrepen in de aankoopprijs:
✓ de notariskosten leveringsakte
✓ de kosten voor de inschrijving in het Kadaster
✓ de BTW (omzetbelasting) over de koopsom + de grond

Apart bijkomende kosten:
✓ de notariskosten hypotheekakte (indien er door u een hypotheek wordt afgesloten)

Mogelijk betaalt u naast de aankoopprijs nog meer kosten:

✓ Advies- en bemiddelingskosten hypotheek
De hypotheekadviseur brengt advies- en bemiddelingskosten in rekening voor advies en voor het begeleiden van de hypotheekaanvraag. Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan betaalt u voor deze aanvraag van NHG 0,7 % van de totale hypotheek. 

✓ Bereidstellingsprovisie
Een hypotheekofferte is maar een bepaalde tijd geldig (bijvoorbeeld 6 maanden) en de start van de bouw van de nieuwbouwwoning duurt vaak nog langer. Om de hypotheekofferte niet te laten verlopen kan deze verlengd worden. Hiervoor betaalt u maandelijks 0,20% - 0,25% bereidstellingsprovisie. Kies bij het afsluiten van de hypotheek voor een zolang mogelijke geldigheidsduur van de offerte. 

✓ Notariskosten voor de hypotheekakte
De notaris stelt de hypotheekakte op en regelt de inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster. Vraag voor de kosten hiervoor bij verschillende notarissen offertes op. Bij nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat de projectnotaris niet alleen de overdracht regelt, maar ook de hypotheekakte afhandelt. 

✓ Bouwrente
De bouwrente is een vergoeding die aan Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. wordt betaalt voor gemaakte kosten. De bouwrente is een grote kostenpost en bestaat uit o.a. de financieringsvergoeding en de uitstelrente.

✓ Financieringsvergoeding
Voordat de koop-/aannemingsovereenkomst wordt getekend, maakt Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. al kosten; we hebben de grond van de gemeente gekocht en zijn al gestart met de voorbereidingen en bouwwerkzaamheden. De gemaakte kosten hiervoor en de rente hierover vormen samen de financieringsvergoeding. Deze kosten zijn opgenomen in de aanneemsom van de woning.

✓ Uitstelrente
De periode tussen het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst en de eigendomsoverdracht kan wel 12-18 maanden duren. In de tussentijd is er nog geen beschikking over de hypotheek, maar Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. blijft wel kosten maken. Wij brengen hiervoor uitstelrente in rekening.

✓ Hypotheekrente tijdens de bouw
Over de afgesloten hypotheek voor de nieuwbouwwoning wordt rente betaald. Indien er gewerkt wordt met een bouwdepot ontvangt u over het saldo van het bouwdepot rente. Vaak ontvangt u dezelfde rente als de rente die u betaalt, waardoor de betaalde en ontvangen rente grotendeels tegen elkaar wegvallen. Omdat uit het bouwdepot de facturen van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. betaalt worden, raakt het depot steeds leger. U ontvangt dan minder rente; de maandlasten stijgen naarmate de bouw vordert. 

✓ Vertragingsrente
Wanneer facturen niet op tijd betaald worden aan Stelis Vastgoedontwikkeling B.V., dan betaalt u hiervoor een door ons bepaalde rente. 

✓ Kosten voor een opleveringskeuring
Is het tijd voor de oplevering van je nieuwbouwwoning, dan kun je een opleveringskeuring laten uitvoeren. Dit is niet verplicht, wel aan te raden. Een nieuwbouwwoning wordt namelijk met gemiddeld twintig gebreken opgeleverd. Tijdens een opleveringskeuring loopt een bouwkundige de nieuwbouwwoning na en kijkt hij of er sprake is van bouwkundige gebreken. 

✓ Kosten voor meerwerk
Meerwerk houdt in dat er in opdracht van u extra werkzaamheden door Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het plaatsen van een (luxere) badkamer of keuken. Deze kosten kunt u meefinancieren bij de hypotheek. Mocht u achteraf een (luxere) keuken of badkamer willen plaatsen, dan kan dat pas nádat de nieuwbouwwoning is opgeleverd.

✓ Kosten voor inrichting en groenvoorziening

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Sommige kosten van een nieuwbouwwoning zijn fiscaal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting:

✓ Maakt u gebruik van een nieuwbouwdepot? Dan mag u de volgende kosten fiscaal aftrekken.

✓ Is uw woning nog in aanbouw? Dan mag u de volgende kosten fiscaal aftrekken.

✓ De kosten die gemaakt worden voor het taxatierapport (benodigd voor de financiering) zijn, net als de hypotheekrente, fiscaal aftrekbaar als de taxatie vereist is om een geldlening te krijgen. U mag de taxatiekosten éénmalig van het belastbaar inkomen in box 1 aftrekken. Hierdoor betaalt u over een lager bedrag uw inkomstenbelasting. Uw accountant kan u hierover informeren.

Bron: ANP

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸