De planning van nieuwbouwproject Slingerbos Huissen

De snelheid van de ontwikkeling en de daarmee samenhangende planning van een ingewikkeld nieuwbouwplan zoals het Slingerbos – we praten tóch over 60 geheel nieuwe woningen in diverse varianten – wordt vooral bepaald door de procedure van de vergunningen binnen het plangebied.

Een vergunningenprocedure is een tijdrovend proces en kan niet worden versneld. Bovendien zijn er naast de Gemeente Lingewaard en Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. nogal wat partijen betrokken bij deze ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de stedenbouwkundige, diverse adviseurs, de architect, de constructeur, de installateur, de kopersbegeleiders, omwonenden… en nog vele anderen.

Zoals reeds bekend is is de start van nieuwbouwproject Slingerbos afhankelijk van de verplaatsing van VV Jonge Kracht. De gehele ontwikkeling van de Polseweg heeft wat vertraging opgelopen, zo ook de verplaatsing van de voetbalvereniging. Hierdoor is er op dit moment dan ook nog geen realistische planning af te geven voor de start van de verkoop danwel start van de bouw van het Slingerbos. We zijn druk doende afstemming te vinden met de gemeente Lingewaard voor wat betreft de huidige woonvisie en de juiste inrichting van het openbaar gebied.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸