Veranderingen woningmarkt per 01-01-2022

Welke belangrijke wetswijzigingen vinden er plaats per 01-01-2022 met betrekking tot de woningmarkt?

✓ Verdere verlaging aftrek hypotheekrente
Mensen met een jaarinkomen hoger dan €69.398 hebben vanaf 1 januari 2022 minder hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage van de hypotheekrente daalt namelijk van 43%, naar 40%.

✓ Nationale Hypotheek garantie omhoog
Als je een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen naar €355.000,-. De kosten voor een hypotheek mét NHG daalt van 0,7% naar 0,6%.

✓ Eigenwoningforfait daalt
Wie een eigen woning heeft, bouwt volgens de Belastingdienst een vermogen op. Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit is het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait daalt in 2022 van 0,50% naar 0,45% voor woningen tot €1.110.000,-. Hierdoor kan je meer hypotheekrente van de belasting aftrekken.

✓ Overdrachtsbelasting
Het belastingplan 2022 bevat een aantal kleine wijzigingen die betrekking hebben op de overdrachtsbelasting. Er zijn een aantal nieuwe toevoegingen:
• Artikel 15a lid 5 WBR: onvoorziene omstandigheden die vóór de levering plaatsvinden
• Artikel 9 lid 7 WBR: verduidelijking van antimisbruikregeling bij startersvrijstelling
• Artikel 15.1.t WBR vrijstelling als een woning wordt teruggekregen krachtens een beding

✓Huur
De huurtoeslaggrens en Huursubsidiegrens gaat naar €763,47 in 2022. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2022. De huurverhoging voor de vrije sector is maximaal 3,3%, de huurverhoging voor de sociale sector wordt tot 01-07-2022 bevroren (huurverhoging maximaal 0%) voor de gereguleerde sector. Tevens komt er een verruiming van de tijdelijke verhuur in 2022.

✓ Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet wordt niet per 01-01-2022 ingevoerd maar op 01-07-2022.

✓ Private lease auto krijgt meer invloed op hoogte maximale hypotheek
Wanneer je een private lease auto bezit, telt dat mee voor het maximale hypotheekbedrag dat aangevraagd kan worden. Nu wordt 65% van het contractbedrag gezien als schuld. Vanaf april 2020 wordt het complete bedrag gezien als schuld en vastgelegd bij het BKR.

✓ Start nationaal isolatieprogramma
Het kabinet start een nationaal isolatieprogramma. Hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt van 514 miljoen euro voor het isoleren van koopwoningen en huurhuizen. Het Rijk wil er met dit bedrag voor zorgen dat 20% meer koop- en huurwoningen beter worden geïsoleerd.

✓ Subsidie aanschaf hybride waterpomp
Naast het Nationale isolatieprogramma is er 288 miljoen euro gereserveerd voor subsidie van hybride waterpompen. Huiseigenaren kunnen een tegemoetkoming van €1.000 tot 2100 aanvragen voor de aanschaf van zo’n hybride waterpomp. Een hybride warmtepomp is een verwarmingssysteem dat zowel via elektriciteit als gas warmte kan genereren.

✓ 1 miljard voor extra woningen
Tot 2031 is er €100 miljoen per jaar beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen. Gemeentes kunnen aanspraak maken op het geld om hiermee de bouwsector meer woningen te laten bouwen.

✓ Opkoopbescherming
Per 2022 treedt de wet 'Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur' in werking. Het gedeelte van de wet dat ziet op de verruiming van de tijdelijke verhuur is echter gesneuveld in de Eerste Kamer. Het gedeelte met betrekking tot de opkoopbescherming treedt wel in werking.

✓ WOZ-waarde stijgt
De WOZ-waarde 2022 is de waarde van uw woning per 1 januari 2021. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen stijgt volgend jaar naar verwachting met 8,5-9%.

✓ Energierekening
In 2022 stijgt de belasting op gas en daalt de belasting op elektriciteit. Daarnaast wordt een stijging van de gasprijs verwacht ten gevolge van schaarse in Europa.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸