Sloop voetbalkantine van start in Huissen

Op voormalig terrein van v.v. Jonge Kracht in Huissen is gestart met de sloop van de nog aanwezige opstallen. Dit ten behoeve van de geplande nieuwbouw Slingerbos, welke op 12 juli om 12.00 uur in verkoop gaat.

Planning

Het sloopbedrijf schat in hier circa 4 weken mee bezig te zijn. De opstallen worden gedemonteerd, materialen worden gescheiden en afgevoerd. Daarna zal het terrein verder bouwrijp gemaakt worden. 

Omwonenden hebben een brief ontvangen waarop uitgelegd staat wat er staat te gebeuren en in welke periode.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸