Slingerbos Huissen 100% verkocht

De 60 grondgebonden woningen in nieuwbouwproject Slingerbos Huissen zijn allemaal verkocht!

Projectontwikkelaar Anky van Wijk RM RT van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. reageert enthousiast: 

“Fase 1 van Slingerbos bestond uit 42 woningen. Die fase heeft in februari 2024 de 70% verkoop behaald. Daar zijn de laatste 18 woningen, fase 2, in mei 2024 bij aangesloten. Hierdoor is de 100% verkoop behaald. Alle 60 woningen zijn definitief verkocht, een mooi resultaat voor ons. We gaan met de kopers de volgende fase in, de bouw! De meeste kavels zijn al overgedragen bij de notaris. Alle meer- en minderwerkopties worden nu definitief gemaakt en uitgezet naar de bouwer en houtbouw-producent. Voor alle kopers staat er direct ná de zomervakantie nog een feestelijk Kopers-event gepland. Tijdens dit event kunnen toekomstige bewoners elkaar leren kennen. We kijken hier enorm naar uit. De grondwerker is al op locatie bezig met het uitgraven van de funderingen. De casco’s (in CLT-houtbouw) zullen per cluster opgetrokken worden. Door deze efficiënte bouwmethode zal het hele plan in een treintje achter elkaar aan gebouwd kunnen worden."

Via o.a. de website van de ontwikkelaar en social media zullen t.z.t. updates gegeven worden over de bouw.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸