Prinsjesdag 2022, de belangrijkste veranderingen op een rij

Op dinsdag 20 september j.l. presenteerde minister Kaag (Minister van Financiën) de jaarlijkse Miljoenennota voor 2023 tijdens Prinsjesdag. Wat gaat de huiseigenaar hiervan merken in 2023?

• Startersvrijstelling overdrachtsbelasting voor duurdere woning 
De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000.

• Hogere overdrachtsbelasting beleggingswoning of latere verkrijging tuin of garagebox 
Voor de verkrijging van een beleggingswoning betaal je in 2023 een hoger tarief overdrachtsbelasting. Het tarief stijgt van 8% naar 10,4%. Dit hogere belastingtarief geldt ook voor de (latere) verkrijging van een aanhorigheid bij de woning zoals een tuin, schuur of garagebox. Alleen als de verkrijging van deze aanhorigheid tegelijkertijd plaatsvindt met de verkrijging van de woning, geldt het lagere overdrachtsbelastingtarief (0% of 2%).

• Flinke stijging WOZ-waarde 
In 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht van 15% - 16%. Huiseigenaren ontvangen hun WOZ-beschikking begin 2023.

• Tot 2031 €100 miljoen per jaar beschikbaar voor woningbouwplannen 
Voor de bouw van extra woningen stelt het Kabinet vanaf 2022, voor de periode van tien jaar, jaarlijks €100 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor nieuwe woningbouwplannen, niet voor de versnelling van bestaande projecten.

• Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wil de overheid meer verschuiving van een deel van het toezicht en controle in de bouw van gemeenten naar private kwaliteitsborgers. Naast gemeentelijke leges komen er dus kosten bij voor de private controles. Deze nieuwe wet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

• Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Er komt een nieuw digitaal loket om vergunningen te checken en meer verbouwingen worden vergunningsvrij. Gemeenten moeten voortaan wel aangeven hoe zij bewoners hebben betrokken bij bouwplannen in hun omgeving. De Omgevingswet is nog in behandeling bij de Eerste Kamer.

• Gemeente mag de helft van koop- en huurhuizen toewijzen aan eigen inwoners 
Het kabinet wil dat gemeenten met ingang van volgend jaar de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Ook mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, mogen voorrang krijgen. Deze aanpassingen in de Huisvestingswet moeten nog politiek behandeld worden. Het gaat bij het toewijzen zowel om nieuwbouwwoningen als om bestaande woningen. Bij koopwoningen geldt de wetswijziging alleen voor huizen onder de prijsgrens van de Nationale Hypotheek Garantie (op dit moment 355.000 euro of minder).

• Studieschuld en hypotheek 
Voor koopstarters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele studieschuld bepalend. Nu is dat nog de oorspronkelijke studieschuld. Het Nibud onderzoekt, in het kader van het jaarlijkse adviesrapport over de leennormen, hoe dit vormgegeven kan worden.

• Tijdelijk prijs-plafond voor energietarieven 
Met een prijsplafond wil het kabinet alle huishoudens helpen de hoge energierekening betaalbaar te houden. Vanaf 1 november 2022 moet dit al voor verlichting zorgen. Deze tijdelijke maatregel loopt door tot eind 2023. Wanneer door het kabinet gekozen wordt voor een tijdelijk prijsplafond voor de energietarieven komend jaar, zal de voorgestelde verlaging van de energiebelasting niet doorgaan.

• Afbouw salderingsregeling 
Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2025 de salderingsregeling jaarlijks stapsgewijs afbouwen. In 2031 zal de salderingsregeling volledig zijn afgebouwd. Volgens TNO en Milieu Centraal blijft de terugverdientijd van zonnepanelen zeven jaar. Om huishoudens te beschermen, wil het kabinet in de wet opnemen dat huishoudens recht hebben op een redelijke terugleververgoeding van minstens 80% van de marktprijs (exclusief belastingen).

• Btw-tariefverlaging aanschaf en installatie zonnepanelen 
Vanaf 1 januari 2023 geldt een 0% btw-tarief op zowel losse als in het dak opgenomen zonnepanelen. Huiseigenaren hoeven dan niet langer btw te betalen bij de aankoop van zonnepanelen. Nu betalen huiseigenaren nog 21% btw op zowel de aanschaf- als plaatsingskosten waarbij zij een groot deel van de btw kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst.

• Schenkvrijstelling (jubelton) 
De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. De verhoogde schenking gedaan in 2022 mag over twee jaar verspreid worden geschonken. De ontvanger moet deze schenking uiterlijk in 2024 hebben besteed aan een eigen woning.

• Laatste afbouwstap hypotheekrenteaftrek 
Als je jaarinkomen hoger is dan € 73.031 heb je per 1 januari 2023 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek: het aftrekpercentage daalt van 40% naar 36,93%. Dit is het tarief van de eerste inkomstenbelastingschijf. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar. 

• Aftrekpost wet Hillen wordt verder afgebouwd 
Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd. In 2023 is nog 83,34% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar; in 2022 was dit 86,67%. Omdat je door deze afbouw mogelijk inkomen uit je eigen woning krijgt, kan het zijn dat je meer inkomstenbelasting gaat betalen.

• Wijziging belastingheffing over vermogen (box 3) 
In 2023 geldt een heffingsvrij vermogen in box 3 van € 57.000 (in 2022 was dit € 50.650). Voor fiscale partners geldt een heffingsvrij vermogen van € 114.000 (in 2022 was dit € 101.300). Box 3 belastingtarief wordt in 2023 met 1% verhoogd naar 32% (in 2022 was dit 31%).

• Verlaging eigenwoningforfait 
Voor woningen met een WOZ-waarde tot 1,2 miljoen wordt in 2023 het percentage van het eigenwoningforfait verlaagd naar 0,35% (2022: 0,45%). Voor woningen boven de 1,2 miljoen blijft het percentage 2,35%. Of deze daling leidt tot een lager eigenwoningforfait is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

• Verhuur zwaarder belast 
Woningen in verhuurde staat worden zwaarder belast. Woningen die permanent worden verhuurd mogen in box 3 voor een lagere waarde worden opgegeven dan de WOZ-waarde. In het regeerakkoord was voorgesteld om die afwaardering (leegwaarderatio) volledig af te schaffen. Daar komt het kabinet toch van terug, omdat woningen in verhuurde staat dan fiscaal hetzelfde behandeld zouden worden als woningen die leeg staan. Daarom is besloten om de afwaardering (leegwaarderatio) niet af te schaffen maar kleiner te maken. Op deze manier worden beleggers toch zwaarder belast in de inkomstenbelasting.

• Afschaffing middelingsregeling 
Als je sterk wisselende jaarinkomens hebt in drie jaar, kom je misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Deze regeling maakt het mogelijk om inkomen van drie opeenvolgende jaren evenredig over die jaren te verdelen en op basis daarvan de inkomstenbelasting te berekenen. Op die manier kan de zware heffing over een piekinkomen in een bepaald jaar worden gedempt. De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld is dan 2022-2023-2024.

Bron: VEH

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸