Op dinsdag 15 september j.l. presenteerde minister Hoekstra (Financiën) de jaarlijkse Miljoenennota tijdens Prinsjesdag. Door COVID-19 was het een sobere en afstandelijke Prinsjesdag. Wat gaat er veranderen op het gebied van vastgoed?

 1. Introductie nieuwe tarieven voor de overdrachtsbelasting
Per 1 januari 2021 wordt het tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd van 6 procent naar 8 procent. Daarnaast is, ter verbetering van de positie van starters op de woningmarkt ten opzichte van beleggers, besloten om starters op de woningmarkt vrij te stellen van overdrachtsbelasting.
 
Met ingang van 1 januari 2021 wordt er een eenmalige vrijstelling geïntroduceerd voor starters op de woningmarkt. Deze eenmalige vrijstelling geldt voorlopig tot en met 31 december 2025. Er worden 3 voorwaarden gesteld voor de vrijstelling:
- de koper is jonger dan 35 jaar;
- de koper heeft deze vrijstelling niet eerder toegepast;
- de koper gaat de woning gebruiken als hoofdverblijf.
 
Ook dient de koper op het moment van de verkrijging van de woning een verklaring af te geven waarin de koper duidelijk, stellig en zonder voorbehoud verklaart de woning te gaan gebruiken als hoofdverblijf. Als blijkt dat de koper de woning niet als hoofdverblijf gaat gebruiken dan zal de belastingdienst in principe gaan naheffen.
 
Daarnaast wordt de toepassing van het 2 procent tarief beperkt tot verkrijgingen door natuurlijke personen – niet zijnde starters – die een woning verkrijgen die zij als hoofdverblijf gaan gebruiken.
 
Alle overige verkrijgingen van woningen worden dus vanaf 1 januari 2021 belast tegen het 8 procent tarief. Dus ook de verkrijging van bijvoorbeeld een vakantiewoning en een woning die ouders kopen voor hun kind wordt belast met 8 procent.
 
Deze maatregelen zijn geïntroduceerd om de positie van starters en doorstromers te verstevigen ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers.
Vanaf 2021 zullen de volgende tarieven van toepassing zijn in de overdrachtsbelasting in de Nederlandse vastgoedmarkt:
0% voor ‘starters’;
2% voor de aankoop van woningen voor eigen gebruik;
8% voor alle andere verkrijgingen (niet-woningen en beleggingswoningen).
 
2. Aanpassing verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing die is gericht op verhuurders van meer dan 50 sociale huurwoningen, wordt structureel in totaal met 138 miljoen euro verlaagd. Dit zal worden gerealiseerd door een vermindering van verhuurdersheffing met 0,036 procent.
 
3. Corporaties verplicht tot huurverlaging
Een grote groep mensen in sociale huurwoningen die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen, krijgt volgend jaar het recht op een verlaging van de huur. Woningcorporaties worden verplicht de eenmalige huurverlaging door te voeren.
 
4. Bouwplannen kabinet
Het kabinet geeft het komende jaar een extra impuls van 450 miljoen euro aan de bouw van woningen, bovenop de maatregelen en investeringen die al in gang waren gezet.

Bron: Vastgoedmarkt

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸