Planning Slingerbos Huissen

Op het terrein van v.v. Jonge Kracht zullen 60 nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd worden. Vanaf 2019 start de informatie-fase voor geïnteresseerden. De vergunningenprocedure start in 2022, aansluitend begint de verkoop in 2022 en de start van de bouw zal in 2023 volgen.

Naar verwachting zal begin 2022 de bestemmingsplanwijziging aangevraagd kunnen worden. Na vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

De aanvang van deze fase is volledig afhankelijk van de snelheid van het doorlopen van de vergunningenprocedure. Tevens is nieuwbouw Slingerbos afhankelijk van het te realiseren sportcomplex van v.v. Jonge Kracht.

Alle geïnteresseerden worden via de mailing gelijktijdig op de hoogte gebracht van de start van het online verkoop-event. Alle verkoopstukken zoals de plattegronden, de verkoopbrochure, optielijst en de prijslijst zullen voorafgaand aan de verkoopfase beschikbaar komen op de website.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸