Planning Slingerbos Huissen

Op het terrein van v.v. Jonge Kracht zullen 60 nieuwbouw koopwoningen gerealiseerd worden. Vanaf 2019 start de informatie-fase voor geïnteresseerden. De vergunningenprocedure start in 2022 en de start van de bouw zal later in 2022 volgen.

Op 14 juli 2020 is door het college van B&W van de Gemeente Lingewaard het stedenbouwkundig plan voor het Slingerbos goedgekeurd. Naar verwachting zal begin 2022 de bestemmingsplanwijziging aangevraagd kunnen worden. Na vasstelling van het nieuwe bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Medio 2022 zal de verkoop-fase van nieuwbouwproject Slingerbos starten d.m.v. een online verkoop-event.

De aanvang van deze fase is volledig afhankelijk van de snelheid van het doorlopen van de vergunningenprocedure. Wanneer er nog geen zicht is op een datum wat betreft de goedkeuring van het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning, zal er geen informatie over nieuwbouw Slingerbos naar buiten worden gecommuniceerd. Tevens is nieuwbouw Slingerbos afhankelijk van het te realiseren sportcomplex van v.v. Jonge Kracht. Hoe sneller dit klaar is, des te sneller kan de nieuwbouw van start!

Alle geïnteresseerden worden via de mailing gelijktijdig op de hoogte gebracht van de start van het online verkoop-event. Alle verkoopstukken zoals de plattegronden, de verkoopbrochure, optielijst en de prijslijst zullen voorafgaand aan de verkoopfase beschikbaar komen op de website.

Meer info over dit project.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸