Nieuw funderingslabel bij taxaties van de baan

Kan het nieuwe funderingslabel leiden tot een flink lagere verkoopprijs van je woning?

Het label, dat taxateurs vanaf juli 2021 mee zouden nemen in hun taxatierapport, gaat van A (minste risico op verzakking) tot E (meeste risico) en is onder andere gebaseerd op het type fundering van de woning, maar ook op de grondwaterhoogte in de omgeving. 
 
Het ‘label-effect’ zou voorlopig wel mee meevallen in de grote steden, waar de mensen in de rij staan voor een huis. Op andere plaatsen kon het wel leiden tot een lagere taxatie en woningwaarde van je huis. Schrikken! Ook voor huiseigenaren die nog helemaal niet op de hoogte zijn van hun slechte fundering kan zo’n label flink schrikken zijn. De database van KCAF was enige tijd beschikbaar voor alle particulieren om hun eigen risicolabel te controleren en was al snel overbelast. Reden om kritisch te kijken naar het funderingslabel en hoe dit in te zetten. Er is gebleken dat er meer onderzoek nodig is alvorens het nieuwe funderingslabel ingevoerd gaat worden.

Dat de situatie nu al wel in kaart is gebracht, was hard nodig want volgens de laatste schattingen lopen ongeveer 1 miljoen woningen het risico op funderingsschade. Dat is een op de vier huizen van voor 1970. Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor huizen die op houten palen staan. Houten palen moeten namelijk onder water staan, zodat ze niet gaan rotten, waardoor verzakking ontstaat. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt. 
 
Bron: ANP

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸