Bouwrijp maken terrein Slingerbos gestart

Onze bouwpartner firma Neijenhuizen Infra B.V. uit Bemmel is gestart met het bouwrijp maken van het terrein van nieuwbouw Slingerbos.

Het team van Neijenhuizen zal starten met alle civieltechnische werkzaamheden. Hierdoor worden de eerste contouren van plan Slingerbos al zichtbaar en dat blijft niet onopgemerkt. Erg leuk om te zien dat we hier veel positieve berichten over ontvangen.

Naar verwachting zal de fase van het bouwrijp maken meerdere maanden in beslag nemen. Daarna gaan ze verder met het woonrijp maken van het terrein en de individuele bouwkavels.

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zoveel mogelijk ontzien tijdens deze fase van de bouw. Daarnaast wordt de reeds bestaande (tijdelijke) bouwweg gebruikt met ontsluiting aan de Polseweg.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸