Bestemmingsplanwijziging Slingerbos onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor nieuwbouw Slingerbos is deze week onherroepelijk geworden. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld of verzoek om voorlopige voorziening binnengekomen. Hiermee is het bestemmingsplan "Bloemstraat Fase 6 en Malenborch 7" onherroepelijk vastgesteld.

Bekijk de beschikbare woningen op www.woneninslingerbos.nl.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸