Bestemmingsplan Slingerbos onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor nieuwbouw Slingerbos is deze week onherroepelijk geworden. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld of verzoek om voorlopige voorziening binnengekomen. Hiermee is het bestemmingsplan "Bloemstraat Fase 6 en Malenborch 7" onherroepelijk vastgesteld.

Een feestelijk moment voor Stelis Vastgoedwontwikkeling B.V., de gemeente Lingewaard en alle betrokken bouwpartners.

Bekijk de nog beschikbare woningen op www.woneninslingerbos.nl.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸