Aerius training Bouwend Nederland Academy

De uitspraak van de Raad van State in de Porthos-zaak haalde een streep door de bouwvrijstelling. Hierdoor moet voor elk bouwproject aangetoond worden dat de realisatie niet bijdraagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot. 

Op 23 mei 2023 hebben de projectleiders van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. een training over de Aerius-berekening gevolgd aan de Bouwend Nederland Academy. Deze training heeft inzicht gegeven in de belangrijkste elementen bij het rekenen met stikstof.

We kunnen nu zelf op voorhand een stikstofberekening maken binnen het programma Aerius en weten emissies tijdens de bouw- én gebruiksfase maximaal terug te brengen. We kunnen met het stikstofrekenmodel werken en de stikstofneerslag tijdens de bouw- en gebruiksfase van een project berekenen. Dit komt de doorloopsnelheid van onze nieuwbouwprojecten ten goede.

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸