Per 2023 geen volledige jubelton meer, vanaf 2024 helemaal afgeschaft.

De alom geroemde jubelton - de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning - wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.000,-. Vanaf 1 januari 2024 zal de jubelton volledig worden afgeschaft.

Personen tussen de 18 en 40 jaar kunnen in 2022 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van €106.000,-. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.000,- belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Staatssecretaris van Rij van Financien: “Het kabinet had al afgesproken de vrijstelling in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft de vraag gesteld of hier niet eerder iets aan kon worden gedaan en het kabinet heeft hier meteen werk van gemaakt. De vrijstelling wordt daarom in 2023 fors verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.”

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge zegt: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert. Daarnaast moeten er uiteindelijk ook snel meer betaalbare woningen gebouwd worden. Door meer regie te pakken en met meer tempo ga ik daar voor zorgen. Samen met provincies, gemeenten en corporaties.” 

Projectinformatie

Wilt u informatie ontvangen over een project van ons?
 
Vraag hier de informatie aan  ⤸