Stelis_Vastgoedontwikkeling
Stelis_Vastgoedontwikkeling

Voortgang nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen


Vanaf het moment dat bekend werd dat Stelis Vastgoedontwikkeling met de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen bezig is, is de belangstelling zeer groot. 

Sinds de lancering van het project op de website en de Facebookpagina hebben we inmiddels meer dan 275 belangstellenden mogen noteren. Het Slingerbos in Huissen staat dus op de kaart!

We vertellen in deze mailing o.a. wat de stand van zaken is op dit moment en geven informatie over een nog te plannen tweede informatie bijeenkomst. De (voor)verkoopprocedure en daarmee samenhangend de inschrijving komen daarna aan bod. Ook stellen we de architect die het Slingerbos met ons aan het vormgeven is aan u voor.

Stelis_Vastgoedontwikkeling
 

De planning

De snelheid van de ontwikkeling en de daarmee samenhangende planning van een ingewikkeld nieuwbouwplan zoals het Slingerbos – we praten tóch over 60 geheel nieuwe woningen in diverse varianten – wordt vooral bepaald door de procedure van de vergunningen binnen het plangebied.

Tweede informatie bijeenkomst


Stelis Vastgoedontwikkeling organiseert een tweede informatie bijeenkomst met een specifiekere invulling van het nieuwbouwproject Slingerbos.

De datum voor deze tweede bijeenkomst is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is zal deze direct worden gecommuniceerd via de mailing en de website. Via de website kunt u zich inschrijven voor de mailing. Hierdoor mist u geen nieuws over de ontwikkelingen Slingerbos!

Op de tweede bijeenkomst zal er dieper worden ingegaan op het project zelf, de kavels, de type woningen, prijsindicaties, de voorlopige start van de (voor)verkoop, de verwachtte start van de bouw, de opleveringsprognose, de keuze opties en de uitgebreide mogelijkheden binnen het Slingerbos.

Tijdens deze informatie avond worden de voortgang van het project en de (voor)verkoopprocedure verder toegelicht en zal de inschrijving voor verkoop van start gaan. Op deze avond worden er geen koopopties verstrekt of inschrijvingen op kavels aangenomen, deze zullen allen uitsluitend via de procedure verlopen. Tijdens deze informatie avond worden vooral de voortgang van het project en de (voor)verkoopprocedure verder toegelicht.

Wanneer de datum voor de tweede informatie bijeenkomst bekend is, zal deze direct per mailing en via de website kenbaar worden gemaakt. Wanneer deze volgt hangt mede af van de ontwikkeling van de vergunningenprocedure en de inspraakavond voor omwonenden. Er is op dit moment dan ook nog geen realistische planning af te geven. Wij werken eraan om deze zo spoedig als mogelijk te laten doorlopen.

De architect


Architectenbureau Mulleners & Mulleners uit Haarlem is het Slingerbos aan het vormgeven en zal de wijk samenstellen in een sfeervolle jaren dertig architectuur. Dit zien we terug in de horizontale elementen, zoals entreeluifels, dakoverstekken en fraaie metselwerkdetails.

 
Stelis_Vastgoedontwikkeling
Stelis_Vastgoedontwikkeling
 

Fijne vakantie!


Het team van Stelis Vastgoedontwikkeling wenst u een mooie zomer en alvast een hele fijne zomervakantie.

Wij zien u graag gezond en weer opgeladen terug na uw welverdiende vakantie!

 
Linkedin Facebook
 
Stelis_Vastgoedontwikkeling